500 Vocabulary

24/Oct/2020
500 Vocabulary
  • Buku Vocabulary PERTAMA dan SATU-SATUNYA di Malaysia untuk pelajar berumur dari 6 hingga 12 tahun.
  • Basic grammar untuk sekolah rendah dengan penjelasan dan contoh yang amat mudah dalam dwibahasa (Bahasa Melayu dan English).
  • 123 muka surat bercetak berwarna.
  • Mengandungi 4 Bonus - Grammar dan 3 Interesting Topics.