Asas Matematik Siri 2

24/Oct/2020
Asas Matematik Siri 2
  • Kesinambungan daripada Buku Asas Matematik siri 1.
  • Sesuai untuk tahun 3 hingga tahun 6.
  • Berfokus kepada sub topik penting seperti jenis-jenis nombor, nilai tempat, dan operasi bergabung.
  • Dilengkapi dengan soalan-soalan yang biasanya terdapat dalam kertas soalan-soalan terkini.
  • Masih menggunakan teknik langkah demi langkah sebagai sumber rujukan.
  • 176 muka surat bercetak yang mempunyai unsur-unsur komik dan berwarna.