Bijak Abc Nombor Kamus Bergambar

24/Oct/2020
Bijak Abc Nombor Kamus Bergambar

Bijak ABC

 • Sesuai untuk anak seawal 4 hingga 6 tahun.
 • Latihan menulis dan mewarna.
 • Boleh digunakan untuk murid pra sekolah, pendidikan khas, pemulihan, tadika dan LINUS.
 • Aktiviti menarik permulaan untuk anak-anak mengenal huruf A hingga Z.
 • 32 muka surat bercetak berwarna.

Bijak Nombor

 • Sesuai untuk anak seawal 4 hingga 6 tahun.
 • Latihan menulis dan mewarna.
 • Boleh digunakan untuk murid pra sekolah, pendidikan khas, pemulihan, tadika dan LINUS.
 • Aktiviti menarik permulaan untuk anak-anak mengenal nombor 1 hingga 20.
 • 32 muka surat bercetak berwarna.

ABC Kamus Bergambar

 • Buku ini sangat sesuai membantu anak-anak membaca dan mengenal ABC dalam bentuk gambar dengan seronok dan pantas.
 • Gambar dan ilustrator berwarna khusus untuk menarik perhatian kanak-kanak supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak bosan.
 • Boleh digunakan untuk murid pra sekolah, pendidikan khas, pemulihan, tadika dan LINUS.
 • Mengenal dan megeja dari Huruf A-Z
 • 56 muka surat bercetak berwarna.
 • Gambar dilengkapi dengan dwibahasa(Bahasa Melayu dan English)