Jom Baca

24/Oct/2020
Jom Baca
  • Sesuai untuk anak seawal 4 sekiranya sudah kenal ABC.
  • Buku bacaan sahaja.
  • Mengikut silibus dan format pemulihan 2019 (Kemahiran 1 hingga Kemahiran 32).
  • 154 muka surat bercetak berwarna.
  • Boleh digunakan kepada murid tahun 1 hingga 6 sekiranya masih belum pandai membaca.
  • Membantu murid pra sekolah sebagai persediaan ke tahun 1 bagi meningkat kemahiran asas membaca.