Jom Tulis

24/Oct/2020
Jom Tulis
  • Sesuai untuk anak seawal 4 sekiranya sudah kenal ABC.
  • Buku latihan sahaja.
  • Mengikut silibus dan format pemulihan 2019 (Kemahiran 1 hingga Kemahiran 32).
  • 206 muka surat bercetak berwarna dan hitam putih.
  • Boleh digunakan kepada murid tahun 1 hingga 6 sekiranya masih belum pandai menulis dengan lancar.
  • Membantu murid pra sekolah sebagai persediaan ke tahun 1 bagi meningkat kemahiran menulis kosa kata dan bina ayat.