Kuasai Bahasa Mandarin

24/Oct/2020
Kuasai Bahasa Mandarin
  • Menggunakan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Penyampai di dalam buku ini merupakan satu kaedah yang berkesan untuk mereka mula belajar.
  • Sesuai untuk kanak-kanak yang berusia 6 hingga 12 tahun.
  • Buku ini dapat membantu kanak-kanak yang tiada asas Bahasa Mandari untuk mula belajar.
  • Buku ini mengandungi 17 bab yang merangkumi pembelajaran asas seperti perkenalkan diri dalam Mandari, suai kenal, ahli keluarga, warna, nombor dan banyak lagi topik-topik menarik.
  • 126 muka surat bercetak berwarna.
  • Gambar dan ilustrasi berwarna khusus untuk menarik perhatian kanak-kanak supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak bosan.