Lets Read English

24/Oct/2020
Lets Read English
  • Sesuai untuk anak seawal 4(yang sudah kenal ABC) hingga 7 tahun.
  • Buku bacaan sahaja.
  • Pelbagai topik asas membaca Bahasa Inggeris dengan baik.
  • 103 muka surat bercetak berwarna
  • Boleh digunakan untuk murid pra sekolah, pendidikan khas, pemulihan, tadika dan LINUS.
  • lets read english detail