Misi Kuasai English

24/Oct/2020
Misi Kuasai English
  • Komik pendidikan PERTAMA Di Malaysia.
  • Kaedah pembelajaran secara visual yang mampu memberikan keseronokkan dalam pembelajaran anak-anak anda.
  • Sesuai untuk tahun 3 hingga 6.
  • 100% ilustrasi dan berwarna.
  • Nota visual mudah difahami.
  • Mempunyai komik, cerita dan infografik.
  • 138 muka surat bercetak berwarna.
  • Soalan-soalan yang mencabar dan menarik.