Wow Enjoy Membaca

24/Oct/2020
Wow Enjoy Membaca
  • Sesuai untuk anak seawal usia 3 tahun yang belum boleh membaca, berminat nak belajar membaca, belum lancar membaca sehingga pada semua usia sama ada sekolah rendah atau menengah.
  • Membantu anak-anak yang belum mengenal huruf dan belum lancar dua suku kata.
  • Membantu semua jenis pelajar sama ada pelajar visual (ilustrasi), auditori (arahan) mahupun kinestetik (aktiviti).
  • 64 muka surat bercetak berwarna.